All posts by admin

17Jan/22

ประกาศตารางการเเข่งขัน ROV ในกิจกรรม SHT E-SPORT PROLEAGUE 1 รอบ 4 ทีมสุดท้าย ‼️

ประกาศตารางการเเข่งขัน ROV ในกิจกรรม SHT E-SPORT PROLEAGUE 1 รอบ 4 ทีมสุดท้าย เดินทางมารอบ 4 ทีมสุดท้ายกันเเล้ว บอกเลยความดุเดือดของเเต่ละทีมทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บทสรุปของศึกครั้งนี้จะเป็นยังไง สามารถติดตามผลเเละประกาศต่างๆ ได้ทางเพจสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสุขภาพเลยนะคะ https://www.facebook.com/SHTSMO/posts/1056561928253373

14Jan/22

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิตรวจร่างกายฯ รอบที่ 1/2565

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิตรวจร่างกายฯ รอบที่ 1/2565 อ่านประกาศเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3I1TQZE แบบฟอร์มตรวจร่างกาย http://bit.ly/3abBp5D ทั้งนี้ ลำดับจริงของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องยืนยันการเข้ารับการตรวจร่างผ่านแบบฟอร์ม https://bit.ly/3JQN0YP ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. สำหรับหลักสูตรอื่นๆ มหาวิทยาลัย จะแจ้งกำหนดการส่งผลการตรวจร่างกายอีกครั้ง ก่อนเปิดภาคการศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โทร 02 244 3154 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตRead More…

14Jan/22

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนทำบัตรผู้ป่วยใหม่ออนไลน์แก่นักศึกษา

ขอความร่วมมือแจ้งให้นักศึกษาทุกคนที่ยัง *ไม่เคย* ลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยของคณะแพทย์ฯ (ไม่มีหมายเลข HN) เป็นการ *เร่งด่วน* เพื่อความสะดวกในการรับบริการต่างๆ และการรับวัคซีนในครั้งต่อไปค่ะ นศ.สามารถลงทะเบียนได้ตามรายละเอียด 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. เว็บไซต์งานกิจการนศ.https://sites.google.com/nmu.ac.th/student-affairs 2. QR Code ในโปสเตอร์ที่แนบมานี้

11Jan/22

ขอเชิญ อาจารย์และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การพัฒนาศักยภาพ ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ปี 2565

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและนวัตกรรมปี 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 1 27 มค 65 เวลา 13.30 – 15.30 น. เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายใน โดย ผศ.ดร.อารียา จิรธนานุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ครั้งที่ 2 15 ก.พ. 65 เวลา 13.30 – 15.30 น. เรื่อง การใช้ NMUsearch/การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์Read More…

11Jan/22

#SHTTHEATER 🎞📹 ละครเวทีเรื่อง ” Brother “ (พี่ชายที่เเสนดี)

#SHTTHEATER ละครเวทีเรื่อง ” Brother “ (พี่ชายที่เเสนดี) ซึ่งจัดทำโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีสุขภาพ เรื่องราวของดาวและดิวจะเป็นอย่างไร การดำเนินเรื่องจะเข้มข้นขนาดไหน แอดมินฝากทุกๆคนติดตามละครเวทีที่จะมีในเร็วๆนี้ด้วยนะคะ https://www.facebook.com/SHTSMO/photos/a.273086793267561/1052988045277428/

14Dec/21

ถ่ายทอดสด “การเเลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภัยพิบัติ ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ภายใต้โครงการ CityNet Yokohama Project ในงาน BOSAI EDUCATION CULTURE ครั้งที่ 2”

โดยการนำเสนอของนักศึกษาการจัดการสาธารณภัย ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 – 14:30 น. (Thailand) หรือ 15:00 – 16:30 น. (Japan) ผ่าน Facebook Live Page: Disaster Navamindradhiraj Team DNT https://www.facebook.com/DisasterNavamindradhiraj/?__tn__=k*F&tn-str=k*F #UnityDNTRead More…

14Dec/21

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่เปิดรับ – หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ – หลักสูตรการจัดการสาธารณภัย – หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล – หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด รับสมัครและชำระเงินระหว่างวันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม https://bit.ly/3jeT6qi แผนที่https://goo.gl/maps/RiXoVpLves4gFXZXA

07Sep/21

การพัฒนาระบบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานพยาบาล

     โครงการบริการวิชาการร่วมระหว่างหลักสูตรอาชีวอนามัยฯและเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฯ ดำเนินการในวันที่ 21 และ 28 สิงหาคม 2564 ณ ห้องผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล … ทีมนำ อ.ฉวีวรรณ อ.สุวัฒน์ และคณาจารย์ในหลักสูตร