10May/22

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ในวัน”ปัจฉิมนิเทศ”

🎉ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่🧑‍🎓 ในวันที่ 20 พ.ค. 65 📆 เวลา 08.00 น.-16.30 น. 🕗 ณ ห้อง TWP-202 ชั้น 2️⃣ อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 🏛️ สามารถดูรายละเอียด กำหนดการ ได้จาก QR Code แล้วพบกันนะครับ🔜