โดยการนำเสนอของนักศึกษาการจัดการสาธารณภัย ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 – 14:30 น. (Thailand) หรือ 15:00 – 16:30 น. (Japan) ผ่าน Facebook Live Page: Disaster Navamindradhiraj Team DNT

https://www.facebook.com/DisasterNavamindradhiraj/?__tn__=k*F&tn-str=k*F

#UnityDNT #OneHeart #OneTeam
#หนึ่งทีมหนึ่งใจจัดการสาธารณภัยDNT
#DisasterNavamindradhirajTeam
#การจัดการสาธารณภัย
#BOSAIEDUCATIONCULTURE
#CityNetYokohamaProject

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *