🎉ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่🧑‍🎓
ในวันที่ 20 พ.ค. 65 📆 เวลา 08.00 น.-16.30 น. 🕗
ณ ห้อง TWP-202 ชั้น 2️⃣ อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 🏛️
สามารถดูรายละเอียด กำหนดการ ได้จาก QR Code
แล้วพบกันนะครับ🔜