20Feb/24

ภาพบรรยากาศการต้อนรับวิทยากร Prof. Brett Williams

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้การต้อนรับ Prof. Brett Williams อาจารย์ Primary Health care Facalty of Medicine , Nursing and Health Sciences จาก Monash University ประเทศออสเตรเลียในโอกาสเข้าพบ รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีโดยการเดินทางมาในครั้งนี้ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อAustralian HealthRead More…

13Feb/24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567 อ่านประกาศฉบับเต็ม : https://regsection.nmu.ac.th/announce-entrance-exam-2/ดูผลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.aspเมนู ผลการสมัครคู่มือ http://bit.ly/3aWCvnrชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. – 31 มี.ค. 2567บันทึกทะเบียนประวัติที่ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.aspรายละเอียดเพิ่มเติมline chatbot : @365jjfaeline openchat : https://bit.ly/3PaLHHyโทร : 02-441 3000 ต่อ 5817

06Feb/24

ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา และรองประธานฯ ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567ขอแสดงความยินดีให้กับ นางสาวรวิภา หนวดพราหม นักศึกษาสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567และขอแสดงความยินดีให้กับรองประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 – นายภูริภัค เตชะธนกุล นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด – นายธีรภัทร์ สุวรรณภักดี นักศึกษาสาขาการจัดการสาธารณภัย – นางสาววรวรรณ จตุเทน นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล

31Jan/24

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567 อ่านประกาศฉบับเต็ม : https://regsection.nmu.ac.th/announce-entrance-examดูผลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.aspเมนู ผลการสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติม line chatbot : @365jjfae line openchat : https://bit.ly/3PaLHHyโทร : 02-441 3000 ต่อ 5817 

25Jan/24

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร

     ในวันที่ 25 มกราคม 2567 รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวต้อนรับ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มภารกิจ “นักจัดการความปลอดภัยเมือง” ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช      กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “กฎหมายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสาธารณภัยของ กทม.” โดย อาจารย์นพดล อมรเวช อาจารย์ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย และการบรรยายหัวข้อRead More…

16Jan/24

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ2 ในการประกวดNMU The next MC 2024 ค้นหาพิธีกรรุ่นใหม่สู่รั้วนวมินทร์ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2567

15Jan/24

The time leaper ข้ามเวลาตามรัก – [TEASER]

The time leaper ข้ามเวลาตามรัก – [TEASER]เตรียมพบกับละครเวที คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ครั้งที่ 2เรื่อง The time leaper ข้ามเวลาตามรักจัดทำโดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพจัดแสดงในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567เวลา 16.00 – 19.30 น.ณ ห้องประชุมสัมนา KSS 801 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดให้ซื้อบัตรเพื่อจองที่นั่งเข้าชมการแสดงในวันที่ 20 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 16.30 นRead More…