14มี.ค./22

ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้บรรยายพิเศษ: หัวข้อ ระบบบัญชาการเหตุการณ์/ การบริหารจัดการสื่อมวลชน/ การให้สัมภาษณ์ในสถานการณ์ภาวะวิกฤต กรณีศึกษา: ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง

วันศ&#36Read More…

11ก.พ./22

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 “ผู้แทนจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร” ได้หารือ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพเกี่ยวกับความร่วมมือในแนวทางการบรรจุบัณฑิตการจัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้ารับราชการในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

วันพ&#36Read More…

11ก.พ./22

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าหารือกับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษาด้านการจัดการสาธารณภัย

เมื่&#36Read More…

28ม.ค./22

หารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติ การวิจัย และการบริการวิชาการ ทางด้านการจัดการสาธารณภัย

หลัก&#36Read More…