25Mar/22

🎉ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนางสาวศุภมาศ ฟ้าธรณีแสง (น้องสุข)

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนางสาวศุภมาศ ฟ้าธรณีแสง (น้องสุข) นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธาณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” #การจัดการสาธารณภัย #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #ศรีสะเกษเกมส์ https://www.facebook.com/SHT.NMU/posts/462805722293958

24Mar/22

การดูแลนักศึกษาที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก เมื่อนักศึกษาลงระบบของ รพ แล้ว ให้ดำเนินการลงในระบบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีสุขภาพตาม QR Code ด้านล่าง

การดูแลนักศึกษาที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก เมื่อนักศึกษาลงระบบของ รพ แล้ว ให้ดำเนินการลงในระบบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีสุขภาพตาม QR Code ด้านล่าง

23Mar/22

โครงการเครื่องวัดความดันของท่านให้เราดูแล เป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด กับ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการเครื่องวัดความดันของท่านให้เราดูแล เป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด กับ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอขอบคุณ ท่านคณบดีที่ให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกทุกอย่าง คุณสาธิตา ปานขวัญ น้องบาส น้องปอ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ที่มาช่วยน้อง ๆ จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี นศ ทุกคนที่มาทำภารกิจในวันนี้ น้องแฟร์และน้องจอย จัดสถานที่ จัดหาอาหาร ถ่ายภาพ และบุคลากรทุกท่านที่นำเครื่องวัดความดันมาให้ทีมเราดูแล ขอบคุณมาก ๆ นะคะ #เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด #MIORT #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

21Mar/22

📣 เชิญชวน เพื่อนๆนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ นักกีฬา FPV Racing และ มวยสากลสมัครเล่นหญิง

เชิญชวน เพื่อนๆนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ นักกีฬา FPV Racing และ มวยสากลสมัครเล่นหญิง จากนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของเรา ลงแข่งในนามทีมกรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” 5 -25 มีนาคม 2565 จังหวัดศรีสะเกษ

14Mar/22

ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้บรรยายพิเศษ: หัวข้อ ระบบบัญชาการเหตุการณ์/ การบริหารจัดการสื่อมวลชน/ การให้สัมภาษณ์ในสถานการณ์ภาวะวิกฤต กรณีศึกษา: ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้บรรยายพิเศษ: หัวข้อ ระบบบัญชาการเหตุการณ์/ การบริหารจัดการสื่อมวลชน/ การให้สัมภาษณ์ในสถานการณ์ภาวะวิกฤต กรณีศึกษา: ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ทางหลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป https://www.facebook.com/DisasterNavamindradhiraj/posts/733351541360716

09Mar/22

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย” ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 1” ในการแข่งขัน “ทักษะการดับเพลิงกู้ภัย” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ในโครงการสัมมนาเครือข่ายการดับเพลิงกู้ภัยและการบรรเทาสาธารณภัยในหัวข้อ “เทคโนโลยีและการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 จัดโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มบริษัทปตท กองบัญชาการทัพไทย และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ณ ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน NPC S&E ตำบลมาบตาพุดRead More…

09Mar/22

Teaser The Brother “พี่ชายที่แสนดี”

Teaser The Brother “พี่ชายที่แสนดี” ละครเวทีเรื่องพี่ชายที่แสนดีเป็นละครเวทีจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ละครเวทีครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของทางเราเลยก็ว่าได้ มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงความสามารถของตนเองให้ออกมาได้อย่างเต็มที่ แอดมินฝากติดตามและซัพพอร์ตทั้งนักแสดงและทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะ วันจัดแสดง : 23-24 เมษายน 2565 เวลา 13:00น. เป็นต้นไป สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์