08ก.ย./20

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ฉบับที่ 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแถลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ >>>Read More…