11Apr/22

ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติสุข โถน้อย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2565

มาแล้วลูกจ๋าาา สำหรับผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติสุข โถน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2565 พวกเราขอแสดงความยินดีกับนายกองค์การนักศึกษาของพวกเราด้วยนะคะ

05Apr/22

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับ นานาชาติ ประจำเดือน มีนาคม 2565

ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ 1. ผศ.ดร.สมศิริ นนทสวัสดิ์ศรี (นักวิจัยร่วม) ชื่อเรื่อง Investigation of Caputo proportional fractional integro-differential equation with mixed nonlocal conditions with respect to another function วารสาร AIMS Mathematics (Q3) ภาควิชาการศึกษาทั่วไป 2. ผศ.ดร.สุพัฒน์ มูลสิน (นักวิจัยหลัก) ชื่อเรื่องRead More…