28Jun/22

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 65 รอบรับตรง (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง (เพิ่มเติม) หลักสูตร -สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล    จำนวน 10 คน -สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย                                       Read More…

24Jun/22

บรรยากาศการอบรมใน ‍โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านศาสตร์การสอน

บรรยากาศการอบรมใน ‍โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านศาสตร์การสอน ……………….. จัดขึ้น ณ ห้องบรรยาย TWP 705 อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ……………….. วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 ……………….. ได้รับเกียรติบรรยายโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

17Jun/22

ชวนมาเพลิดเพลินเดินชมสวนกับงาน “ดนตรี ในสวน”ครั้งที่ 2

กิจกรรมดีๆ มีมาอีกแล้วววว 🎉 กับงาน🎶ดนตรี ในสวน ครั้งที่ 2️⃣ ณ อาคารวชิรานุสรณ์ และ VAJIRA PARK🌻 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช🏢 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565📅 ……………….. โดยในงานจะมีน้องๆ นักศึกษามาบรรเลงดนตรีให้ฟังด้วยกัน 3️⃣ วง 🤩 ได้แก่ วงรองเท้าข้างเดียว, Pun and Friends และ Kloser ……………….. กำหนดการ⏱️Read More…