17Jun/22

ชวนมาเพลิดเพลินเดินชมสวนกับงาน “ดนตรี ในสวน”ครั้งที่ 2

กิจกรรมดีๆ มีมาอีกแล้วววว 🎉 กับงาน🎶ดนตรี ในสวน ครั้งที่ 2️⃣ ณ อาคารวชิรานุสรณ์ และ VAJIRA PARK🌻 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช🏢 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565📅 ……………….. โดยในงานจะมีน้องๆ นักศึกษามาบรรเลงดนตรีให้ฟังด้วยกัน 3️⃣ วง 🤩 ได้แก่ วงรองเท้าข้างเดียว, Pun and Friends และ Kloser ……………….. กำหนดการ⏱️Read More…