20Feb/24

ภาพบรรยากาศการต้อนรับวิทยากร Prof. Brett Williams

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้การต้อนรับ Prof. Brett Williams อาจารย์ Primary Health care Facalty of Medicine , Nursing and Health Sciences จาก Monash University ประเทศออสเตรเลียในโอกาสเข้าพบ รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีโดยการเดินทางมาในครั้งนี้ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อAustralian HealthRead More…

13Feb/24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567 อ่านประกาศฉบับเต็ม : https://regsection.nmu.ac.th/announce-entrance-exam-2/ดูผลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.aspเมนู ผลการสมัครคู่มือ http://bit.ly/3aWCvnrชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. – 31 มี.ค. 2567บันทึกทะเบียนประวัติที่ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.aspรายละเอียดเพิ่มเติมline chatbot : @365jjfaeline openchat : https://bit.ly/3PaLHHyโทร : 02-441 3000 ต่อ 5817

06Feb/24

ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา และรองประธานฯ ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567ขอแสดงความยินดีให้กับ นางสาวรวิภา หนวดพราหม นักศึกษาสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567และขอแสดงความยินดีให้กับรองประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567 – นายภูริภัค เตชะธนกุล นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด – นายธีรภัทร์ สุวรรณภักดี นักศึกษาสาขาการจัดการสาธารณภัย – นางสาววรวรรณ จตุเทน นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล