โครงการเครื่องวัดความดันของท่านให้เราดูแล
เป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด กับ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอขอบคุณ
ท่านคณบดีที่ให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกทุกอย่าง
คุณสาธิตา ปานขวัญ น้องบาส น้องปอ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ที่มาช่วยน้อง ๆ จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
นศ ทุกคนที่มาทำภารกิจในวันนี้
น้องแฟร์และน้องจอย จัดสถานที่ จัดหาอาหาร ถ่ายภาพ
และบุคลากรทุกท่านที่นำเครื่องวัดความดันมาให้ทีมเราดูแล ขอบคุณมาก ๆ นะคะ🙏