🎉ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนางสาวศุภมาศ ฟ้าธรณีแสง (น้องสุข)
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธาณภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”