อันยอง✋ ชาวคณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกๆคนนะคะ วันนี้มาพับกบ แฮร่! พบกับ พวกเราสโมสรคณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยีสุขภาพประจำปีการศึกษา2565
ก่อนอื่นพวกเราต้องขอขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจเลือกให้พวกเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนเสียงของเหล่านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยีสุขภาพ พวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพทุกคนค่ะ
โดยแอดมินจะรับบทเป็นไกด์นำทัวร์ พาทุกๆคนไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆทั้ง 29 คน ที่มาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียง และกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์​ฯ ไปจนถึงการดูแลด้านต่างๆ ตามแอดมินกันมาได้เลยค่าาาาา
✨มาเริ่มกันที่คนแรก ประธานสโมสรของเรานั่นเองค่าาาา
นางสาวพิมพ์ชนก สายเมธี หรือ เอิน
ต่อมาพบกับรองประธานทั้งสามคนได้แก่
1.นางสาวกัญญาณัฐ ดอนโศรก หรือ แทดดี้
2.นายฮารีส เจะอารง หรือ ฮารีส
3.นางสาวฟาตีฮะห์ จันทร์เทพ หรือ ฟาร์
ต่อมาจะเป็นฝ่ายต่างๆ เริ่มต้นกันที่ 

1.นางสาวกัญญาพัชร จุลเกตุ หรือ ไอติม (เลขาธิการ)
2.นางสาววริศรา พรประสิทธิ์ หรือ ดรีม (รองเลขาธิการ)
3.นางสาวกานต์สินี แซ่ตั้ง หรือ ออม (เหรัญญิก)

•ฝ่ายประชาสัมพันธ์•
1.นางสาวจิรภิญญา นวนละออง หรือ จ๋าจ้า
2.นางสาวฉัตรธรัตน์ ไชยมังคลายนต์ หรือ ไอซ์แลนด์

•ฝ่ายประสานงาน• 
1.นายธเนศ โคตรเวียง หรือ ปอนด์
2.นางสาวณัฐนิชา วิริยะกิจสุนทร หรือ พรีม

•ฝ่ายออกแบบ•
1.นางสาวจันทัปปภา โพธิกิ่ง หรือ เบลล์
2.นางสาวสุชานรี สร้อยมงคลชัย หรือ รวงข้าว
3.นางสาวปภาดา แดงวงษ์ หรือ สายป่าน

•ฝ่ายสวัสดิการ• 
1.นายนนธวัช แจ้งประจักษ์ หรือ ติวเตอร์
2.นายสิทธิชัย ชวนอาจ หรือ จ๊อด

•ฝ่ายกิจกรรม•
1.นายวรรธนัย พรมเมือง หรือ เปา
2.นางสาวสุพิชญา ห้อธิวงค์ หรือ การ์ตูน
3.นางสาวหฤทัย ไทรชมภู หรือ เฟิร์น

•ฝ่ายประเมินผล• 
1.นายศิรวิทย์ พันธ์โคตร หรือ ฟาโรห์
2.นางสาวศุรัยญา อิสลาม หรือ ญา

•ฝ่ายสันทนาการ•
1.นางสาวปัณณิกา พาหรัตน์ หรือ กระปุก
2.นางสาวกรรณิการ์ เปรมทอง หรือ จ๋า
3.นางสาวรินรดา ต๊ะ หรือ เอ

•ฝ่ายจัดหารายได้และงบประมาณ• 
1.นางสาวธนพร ล้อกสิกรวัฒนา หรือ พลอย

•ฝ่ายพัสดุและสถานที่•
1.นายกมลภพ ปิ่นทอง หรือ โอม
2.นายภาณุภณ ฤทธิ์ทอง หรือ ซัน

•ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์•
1.นางสาวพัชราภรณ์ ดวงแก้ว หรือ ฟ้า
2.นายธนกูล แสวงดี หรือ ฟลุ๊ค

ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสมาชิกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยีสุขภาพประจำปีการศึกษา2565 พวกเราก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะ พวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อชาว วทส.✊