มาแล้วลูกจ๋าาา ✨สำหรับผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติสุข โถน้อย
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี 2565
พวกเราขอแสดงความยินดีกับนายกองค์การนักศึกษาของพวกเราด้วยนะคะ✨🎉