กิจกรรมดีๆ มีมาอีกแล้วววว 🎉 กับงาน🎶ดนตรี ในสวน ครั้งที่ 2️⃣
ณ อาคารวชิรานุสรณ์ และ VAJIRA PARK🌻 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช🏢
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565📅
………………..
โดยในงานจะมีน้องๆ นักศึกษามาบรรเลงดนตรีให้ฟังด้วยกัน 3️⃣ วง 🤩 ได้แก่
วงรองเท้าข้างเดียว, Pun and Friends และ Kloser
………………..
กำหนดการ⏱️
🕟16.30 น.-17.00 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณ VAJIRA PARK
🕔17.00 น.-17.15 น. พิธีเปิดโดยอธิการบดี
🕔17.15 น.-18.45 น. กิจกรรมการแสดงดนตรีในสวน
………………..
😊แล้วพบกันในงานนะ🔜