ขอเชิญนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตทุกท่าน
จัดโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ร่วมส่งผลงานวิชาการ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 พ.ค. 2566
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
ดาวน์โหลด Template : https://drive.google.com/.../1WmgZo0gP5Zya21FyKGCDPWaXo..