ผ่านไปแล้วกับ กิจกรรมค่าย SHT NMU Camp 3 "เปิดอาชีพสู่สายวิทย์ฯ สุขภาพ นวมินทราธิราช ครั้งที่ 3" ซึ่งกิจกกรมจัดขึ้นในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2566 โดยมี รศ.พญ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพเป็นประธานในการเปิดพิธี
 
โดยภายในงานมีกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ มากมาย
สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../1gyNzfJ7u...