🔴 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 🔴
👱‍♂️ รับสมัครนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 1 👱‍♀️
ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 💵
โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ
ในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
อ่านรายละเอียด : https://www.dropbox.com/.../AAAkI0YKwU8243tAvJPSTHXXa...
กรอกใบสมัคร : https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th