ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567

อ่านประกาศฉบับเต็ม : https://regsection.nmu.ac.th/namelist-portfolio2
ดูผลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
เมนู ผลการสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเพิ่มเติม

สำหรับน้องๆ ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ อย่าลืมยืนยันสิทธิ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม
line chatbot : @365jjfae
line openchat : https://bit.ly/3PaLHHy
โทร : 02-441 3000 ต่อ 5817