ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567
 
อ่านประกาศฉบับเต็ม : https://regsection.nmu.ac.th/announce-entrance-exam
ดูผลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
เมนู ผลการสมัคร
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
📲 line chatbot : @365jjfae
💬 line openchat : https://bit.ly/3PaLHHy
โทร : 02-441 3000 ต่อ 5817