ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2567
 
อ่านประกาศฉบับเต็ม : https://regsection.nmu.ac.th/announce-entrance-exam-2/
ดูผลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
เมนู ผลการสมัคร

คู่มือ http://bit.ly/3aWCvnr

ชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 31 มี.ค. 2567

บันทึกทะเบียนประวัติที่ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/home.asp

รายละเอียดเพิ่มเติม
line chatbot : @365jjfae
line openchat : https://bit.ly/3PaLHHy
โทร : 02-441 3000 ต่อ 5817